آرشیو برچسب های: تمیز کردن هود

3 موضوع مهم دربارۀ پنل لمسی هود، فر و مایکروویو

3 موضوع مهم دربارۀ پنل لمسی هود، فر و مایکروویو

پنل لمسی هود، فر و مایکروویو محل ایدئالی برای تجمع و رشد انواع آلودگی‌هاست؛ چرا؟ تصور کنید یکی از اعضای خانواده مریض است، دیگری تازه از بیرون آمده و آن یکی مشغول خردکردن مواد غذایی است. ارتباط این سه نفر با پنل لمسی، ملغمه‌ای از آلودگی را به‌ وجود می‌آورد. به دلیل شکل ظاهری بیشتر […]