آرشیو برچسب های: شیشه تزئینی در آشپزخانه

کاربرد شیشه در طراحی آشپزخانه؛ چگونه در آشپزخانه از شیشۀ تزیینی استفاده کنیم؟

کاربرد شیشه در طراحی آشپزخانه

اگر قصد دارید طراحی آشپزخانه خود را تغییر دهید، یا به‌طور کامل آشپزخانۀ جدیدی طراحی کنید، یکی از گزینه‌های پیش‌ رو برای ایجاد فضایی متفاوت، استفاده از شیشه در آشپزخانه است. سطوح شیشه‌ای با آشپزخانه‌های امروزی که مینیمال و ساده هستند، بسیار سازگار است؛ بنابراین معمولاً در آشپزخانه‌های خلوت که عاری از لوازم و تزیینات […]