آرشیو برچسب های: اندازه پیشخان کابینت

اندازه استاندارد پیشخان و کابینت های آشپزخانه چقدر است؟

اندازه استاندارد پیشخان و کابینت ها

اندازه استاندارد پیشخان آشپزخانه و کابینت ها با توجه به این نکته اساسی تعیین می‌شود: وقتی کسی با قد متوسط مقابل پیشخان می‌ایستد، باید بتواند به‌راحتی و بدون خم‌شدن، به روی پیشخان دسترسی داشته باشد؛ بنابراین در بیشتر خانه‌ها ارتفاع پیشخان آشپزخانه را به‌اندازه‌ای در نظر می‌گیرند که پاسخ‌گوی نیازهای اکثریت افراد باشد. برای این […]