نیمه فانتزی

show blocks helper

نوع سینک: توکار | عمق : 16 سانتی‌متر | ابعاد : 52*100 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 17 سانتی‌ متر | ابعاد : 52*120 سانتی متر  

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق: 16 سانتی‌متر | ابعاد : 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 17 سانتی‌متر | ابعاد: 52*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار |  عمق: 16 سانتی‌متر | ابعاد : 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق : 12.8 سانتی‌متر | ابعاد : 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 13.5 سانتی‌متر | ابعاد: 51*116 سانتی متر  

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق: 13.5 سانتی‌متر | ابعاد : 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق : 16 سانتی‌متر | ابعاد : 60*100 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات