سینک استیل

show blocks helper

نوع سینک: توکار | عمق : 20.5 سانتی‌ متر | ابعاد : 83*83 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق: 17.5 سانتی‌ متر | ابعاد : 51*100 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق : 17.5 سانتی‌متر | ابعاد: 50*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 17.5 سانتی‌ متر | ابعاد: 52*117 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق: 17.5 سانتی‌ متر | ابعاد: 52*117 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق : 17.5 سانتی‌متر | ابعاد: 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 20.5 سانتی‌متر | ابعاد : 50*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق: 20.5 سانتی‌متر | ابعاد: 60*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار  | عمق : 17.5 سانتی‌متر | ابعاد: 50*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 20.5 سانتی‌متر | ابعاد : 52*116 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق: 20.5 سانتی‌متر | ابعاد : 52*116 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 18 سانتی‌ متر | ابعاد: 52*120 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات