یک لگن

show blocks helper
جدید

نوع سینک: توکار | عمق : 16 سانتی‌متر | ابعاد : 52*100 سانتی متر سینک توکار ۱۸۰

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: زیرکابینتی| عمق: 20.5 سانتی متر| ابعاد: 47*41 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق: 20.5 سانتی‌متر | ابعاد : 50*80 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق: 17.5 سانتی‌متر | ابعاد: 60*80 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق: 20.5 سانتی‌متر | ابعاد: 60*100 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 16.5 سانتی‌متر | ابعاد : 50*60 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: روکار | عمق : 16 سانتی‌متر | ابعاد : 60*100 سانتی متر

مقایسه با سایر محصولات

نوع سینک: توکار | عمق : 21.5 سانتی‌متر | ابعاد: 46 سانتی متر (قطر)

مقایسه با سایر محصولات