جشنواره خرید اجاق گاز

جشنواره

جشنواره خرید اجاق گازهای استیل البرز

از یکم آذرماه با خرید اجاق گازهای استیل البرز در این جشنواره شرکت کنید ،نمایندگان فروش با ارسال کد ملی و شماره سریال محصول اجاق گاز خریداری شده ، شما را برای قرعه کشی هر ماه ۳۰ عدد ربع سکه برای ۳۰ نفر ثبت نام می کنند.