مراجعه به خانه های البرز این امکان را برای شما فراهم می آورد که محصولات را در فضای مشابه آشپزخانه مشاهده و قبل از خرید تصویر بهتری از چیدمان محصولات داشته باشید.
با توجه به نیاز به مشاهده محصول در فضای آشپزخانه و به منظور سهولت فرآیند خرید برآن شدیم بستری برای چیدمان و انتخاب محصولات در فضای شبیه سازی شده فراهم آوریم.
در این برنامه میتوانید از لیست آشپزخانه های طراحی شده فضای متناسب با سلیقه خود انتخاب و محصولات پیشنهادی را در آن جایگذاری نمایید.
برای مشاهده نرم افزار شبیه ساز آشپزخانه، در سیستم های شخصی از نسخه های وب و ویندوز  و برای گوشی های تلفن همراه اندرویدی از نسخه درج شده در ادامه استفاده نمایید.