• شرکت صنایع استیل البرز بار دیگر با حضور در بازارچه خیریه نقش خود را در ایفای مسئولیت اجتماعی خویش ایفا نمود. این مراسم در روز پنج شنبه مورخه 16/7/94 از ساعت 16 لغایت 18 با همراهی جمع کثیری از مردم مهربان و نوعدوست شهرستان گرگان با حضور شخصیتهای کارتونی و عروسکی سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز گلستان در مجموعه ورزشی آزادی آن شهرستان برگزار گردید.
    در پایان این مراسم مبالغ جمع آوری شده از محل فروش انواع شیرینی و کیکهای تهیه شده، در محل خانه البرز و با استفاده از فرهای آشپزخانه استیل البرز، با هماهنگی مسئولین مربوط به امور خیریه اختصاص داده شد.

© 2019 SteelAlborz. All Rights Reserved.