سینک آندرمونت

سینک آندرمونت

این نوع سینک از زیر صفحه‌ی کابینت نصب می‌شود و فاقد سینی است.

هماهنگی بسیار بالایی با طرح کابینت آشپزخانه دارد و باعث حفظ زیبایی آن می‌شود.


بازگشت

تاریخ

04 مرداد 1396

دسته‌بندی

سینک
© 2019 SteelAlborz. All Rights Reserved.