جشنواره خرید اجاق گاز

جشنواره خرید اجاق گازهای استیل البرز

promotion masraf konande digital-min

جشنواره خرید اجاق گازهای استیل البرز

شروع جشنواره از  یکم  آذر ماه ۱۳۹۸

برای شرکت در جشنواره  ،فروشندگان گرامی کد ملی شما و شماره سریال محصول را برای استیل البرز می فرستند و شما در جشنواره خرید اجاق گاز های استیل البرز شرکت داده می شوید.